Deze tekst geeft de voorwaarden waaraan de onderdelen moeten voldoen voor een juist resultaat van het portal